Rusanda Banja 2020

CENE SU U PRIPREMI

 

   

 

 

 

Banja Rusanda se nalazi u Banatu, na severnoj obali istoimenog jezera i predstavlja deo naselja Melenci u opštini Zrenjanin. Nadmorska visina banje je 82 m. Udaljena je 16 km od Zrenjanina i 90 km od Beograda. Do Banje Rusanda se može doci magistralnim putem Beograd-Zrenjanin-Kikinda, odnosno Novi Sad-Kikinda.


Banja Rusanda je jedino aktivno banjsko lecilište u Banatu, a nalazi se na severnoj obali istoimenog jezera u naselju Melenci u opštini Zrenjanin. Ima tradiciju dugu 136 godina zasnovanu na korišcenju lekovitih svojstava mineralnog peloida (blata) iz jezera Rusanda, koje se ubraja u najlekovitije u zemlji. U hidroterapijske svrhe koristi se termomineralna voda iz bušotine koja pripada kategoriji natrijum hidrokarbonatnih sulfidnih hemotermi.


PROCES REHABILITACIJE
Kineziterapija
Hidro - kineziterapija (terapijski bazen)
Podvodna masaža ( biserna kupka ), Galvanska kada (cetvoro celijska kupka ), lokalne i naizmenicne kupke, a sve sa korišcenjem mineralne vode
Terapija radom ( Zabavna i funkcionalna )
Elektroterapija (galvanizacija, EF lekova, dijadinamicne i interferentne struje, elektrostimulacija KTD) - TENS
Fototerapija (IR, ultraviolet)
Ultrazvucna terapija
Parafinoterapija
Peloidoterapija (opšte i lokalne kupke, blatni oblozi, EF peloida)
Logopedski tretman
Neuropsihološka rehabilitacija
Akupunktura
Lasero i magnetoterapija
Vaskulator

 

 

TERMALNE VODE
Fizicki, Fizicko-Hemijski i osnovni hemijski rezultati


TEMPERATURA:
Temperatura ispitivane vode bila je 28°C, zbog cega pripada kategoriji hipotermalnih voda.


PH VREDNOST:
Sa PH od 7,8 ova voda daje alkalnu reakciju.


MINERALIZACIJA:
Ukupna mineralizacija ispitivane vode je 3,222 gr/l a suvi ostatak na 180°C je 2,050 gr/l zbog cega pripada solidno mineralizovanim vodama.
Rezultati hemijskih analiza


KATJONI:
Medu katjonima dominiraju joni natrijuma (Na+) sa 84,42 milival%.


ANJONI:
U anjonskom sastavu najviše je zastupljen jon hidrokarbonat (HCO3-) sa 85,13 milival%.
Napominjemo da se u rezultatima hemijskih analiza registruje i prisustvo amonijuma (NH4+) kao i povicene vrednosti nitrata, zbog cega je ova voda higijenski neispravna. Povišene vrednosti amonijuma i nitrata su verovatno posledica nepostojanja zaštitne zone, što omogucava laku kontaminaciju vode.


SLABI ELEKTROLITI:
Vrednosti metaborne i metasilicijumove kiseline su u granicama normale.


RASTVORENI GASOVI:
Naznaceno je prisustvo rastvorenog vodonik-sulfida (H2S) sa 0,0005 mg/l

 

Radioaktivnost
Prema izmerenim vrednostima ukupne alfa (84a12) i beta aktivnosti (89a13) analizirana mineralna voda iz banje "Melenci" može se upotrebljavati za pice (na osnovu Pravilnika o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i nacina sprovo|enja dekontaminacije.
Takode se može koristiti za kupanje.


Ispitivanje radioaktivnosti izvršeno je u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu " Dr Dragomir Karajovic" u Beogradu.


Indikacije
Zbog svojih karakteristicnih fizicko-hemijskih svojstava, mineralna voda u banji Rusanda može se koristiti kao pomocno lekovito sredstvo u sklopu medicinske rehabilitacije - iskljucivo kupanjem za razne hidroterapijske procedure koje se sprovode u bazenima, a primenjuju na odgovarajucoj temperaturi vode, kod sledecih hronicnih oboljenja:


I n d i k a c i j e
1. Degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
2. Zapaljenski reumatizam u smirenoj fazi bolesti
3. Stanja posle povrede kao i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
4. Neurološka i kožna oboljenja


SMEŠTAJ
Zdravstvene usluge u Zavodu pružaju se ambulantno i stacionarno.
Kapacitet Stacionara iznosi 400 postelja smeštenih u više objekata.
Dva paviljona, kapaciteta 150 postelja "B" kategorije novijeg su datuma i raspolažu uglavnom dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

 

Cenovnik BO dana

Cene su izražene po osobi 

Sobe I paviljon II paviljon VII paviljon VIII paviljon IX paviljon
1/1          
1/2          
1/3          
Soba za zajedničkim kupatilom-prizemlje          
1/2-luksuzna          
1/3-luksuzna          
Francuski ležaj          

 *Lekarski pregled se naplaćuje 1.500rsd

Bolesnički dan sadrži:

-smeštaj

-pun pansion (tri obroka dnevno)

-usluge medinciske rehabilitacije i fizikalne terapije koje propiše ordinirajući lekar

-opštu ili specijalnu negu

-24-časovno prisustvo lekara i medicinske sestre/tehničara

 

*Boravišna taksa-70 din

 

 

Način plaćanja:

 

 Plaćanje je po prodajnom kursu Bance Intesa na dan uplate.

 

 Prilikom rezervacije 30% avansa, ostatak 10 dana pre polaska gotovinski, uplatom na žiro račun agencije, čekovima građana uz uvećanje 2% na mesečnom nivou.

 

 

 

 Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije Bg Lucky travel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 09-18h
SUBOTOM: OD 10-14 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 187

Danas: 187

Juče: