Italija Sanremo

Letovanje  Obala cveća – Ligurija

 

program u pripremi...

 

 

(7 dana – 5 noćenja) San Remo, Nica, Monako, Monte Karlo, Kan, Đenova

 

San Remo je mondensko letovalište koje se nalazi na severozapadu Italije u pokrajini Ligurija, i predstavlja prestonicutzv.Cvetne rivijere. Okružuju ga Mediteranska obala i Alpi, a najviši vrh je Monte Bignone sa 1.300 m/nv. Od Đenove je udaljen 155 km, od Nice 55 km, Monaka 30 km,… Predstavlja jedno od najluksuznijih Italijanskih letovališta i stecište je svetskog džet-seta koji dolazi u San Remo da bi bio viđen.
Grad je osnovan još u rimsko doba iz kog i potiče njegovo ime (Sant Eremo di San Romolo, što ukazuje na Romula od Đenove). Grad je posle dugog perioda nezavisnosti od Đenove došao u konflikt sa Republikom Đenovom 1753.godine. Posle francuske dominacije San Remo je pripojen Kraljevini Sardiniji. Već polovinom XVIII veka grad se ubrzano razvija kao turistički centar, a poznati i bogati ljudi počinju da investiraju, gradeći vile i nastanjujući se ovde. Najpoznatiji je kao luksuzna turistička destinacija zahvaljujući povoljnoj klimi tokom čitave godine, ali i kao muzički centar Italije, jer se u njemu održavaju najvažnija takmičenja ovog tipa u zemlji i Evropi.
San Remo je udaljen od Beograda 1274 km.

 

POLASCI IZ CELE SRBIJE !!!

Polasci: Bus br.1 Vranje, Leskovac, Niš, Prokuplje, Aleksinac, Kruševac,…Bgd, Novi Sad…Italija

Bus br.2 Pirot, Zaječar, Bor, …Bgd, … Italija

1. DAN (SRBIJA) – Petak

Polazak u 15:00h iz Niša. Vožnja luksuznim autobusima na relaciji Srbija – Ljubljana – San Remo.

2. DAN (SAN REMO) – Subota

U prepodnevnim časovima dolazak u Italiju. Dolazak u San Remo oko 10-12h. Ulazak u hotel, slobodno vreme,…. Noćenje.

2.- 6 DAN DAN (SAN REMO) –

Slobodno vreme za odmor I letovanje u Sanremu. Vreme možete iskoristiti uživajući u kupanju, odmaranju i sunčanju na prelepim peskovitim plažama Obale cveća. Proverite zašto su plaže Sanrema vlasnice „Plave zastave“ koja se dodeljuje plažama na osnovu kvaliteta vode, kvaliteta peska, sigurnosti za plivače i ispunjenošću pratećim sadržajima.

7. DAN (SAN REMO)

Doručak. Posle doručka, check-out iz hotela i slobodno vreme. Polazak iz Sanrema u kasnim večernjim satima. Noćna vožnja kroz Italiju,Sloveniju, Hrvatsku sa usputnim pauzama za odmor grupe..

8. DAN (SRBIJA) – Utorak

Dolazak u mesto polaska u jutarnjim časovima.

 

Cena aranžmana izražena u evrima po osobi (prevoz i smeštaj):

 

 

Popust za decu: deca do 6 godaina ostvaruju popust na cenu aranžmana od 20%, deca do 12 godina 10%.

 

HOTEL “EDEN” 2*+ U CENTRU GRADA NA NEKIH 200m OD PLAZE. U SVOM SASTAVU IMA 70 SOBA SA KADOM ILI TUSEM, TELEFONOM, SATELITSKOM TELEVOZIJOM, MINI BAROM, FENOM I SEFOM. U SVOM SASTAVU IMA LIFT, BAR, RESTORAN, HALA, TV, IGRAONICA, PRIVATNI PARKING I GARAZU.

 

Cena aranžmana obuhvata:

  • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

  • smeštaj u Sanremu u Eden 3*(naša kategorizacija 2*+) noćenje sa Italijanskim doručkom(sladak doručak)

  • troškove organizacije i vođenja aranžmana

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka

  • ulaznice i fakultativne izlete.

  • Boravična taksa u Italiji oko 7*1 eura (oko 7 eura plaća se prilikom ulaska u hotel inopartneru)

  • Doplate i popusti: Doplata za 1/1 50%.Rezervacija sedišta u autobusu:1.red 20 evra,2.red 15 evra,3 red 10 evra,4 i 5 red 5 evra po osobi.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

– Đenova, panoramsko razgledanje I obolazak grada. 25 eura, deca do 12 god 15 eura.

– Obilazak Azurne obale., Nica-Monako-Kan-Monte Karlo.Celodnevni izlet polazak posle dorućka (putnici koriste lanc paket većeru), sa velikim odmoroma oko 5 h za kupanje na najprestižnijoj plaži Francuske u Nici. Povratak iz Monte Karla je oko 23h. 35 eura, deca do 12 god 20 eura.

 

Mogući način plaćanja: euro se obračunava po prodajnom kursu Bance Intese,na dan uplate.
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.

 

 

UPUTSTVA I NAPOMENE:

– Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja

autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

. VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru

dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

– Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na

teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta

Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU

(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u

Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične

vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne

budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od

lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

-Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za

putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima

Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom

slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih

poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

-Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano

u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u

vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili

aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane

pasoša i tačan kontakt telefon.

– Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….),

kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude

registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel

ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za

eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od

hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti

(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim

programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred.

– Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.

– Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih

propisa s tim u vezi!

– Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija

će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.

– Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora

putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa

hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za

realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

– Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja

navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih

troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled

objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za

prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog

pratioca pri prelasku granice.

– Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama

sa kojima zaključi poseban ugovor.

-U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava

pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana

pred put.

 

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

ORGANIZATOR PUTOVANJA OPT 58/2014

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 2596

Danas: 413

Juče: 2183