NOVA GODINA KAPADOKIJA AVIONOM

polazak 30.decembra- Doĉek Nove godine 5 dana, avioprevoz


DAN 1. četvrtak,/SRBIJA-ISTANBUL-KAPADOKIJA

Sastanak putnika na aerodromu Nikol Tesla, ili transfer putnika do aerodroma Skoplje. Let za Kapadokiju preko Istanbula. Sletanje na aerodrom u Kayseriju u večernjim satima. Ukrcavanje u autobus i transfer do hotela. Večera. Noćenje.

DAN 2.petak,/ KAPADOKIJA IZ BALONA- GOREME -VIDIKOVAC CRVENE DOLINE - DEVRENT - ZELVE - PAŠABAG - AVANOS

Odlazak na fakultativni let balonom, u zoru, iznad Kapadokije, koji su najmasovniji u Kapadokiji i predstavlja ne zaboravan doživljaj. Povratak u hotel. Doruĉak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Čavušin, selo na putu ka Goremeu, fotografisanje iz podnožja jednog od najstarijih manastira u kapadokiji, Sv.Jovana Krstitelja; Goreme- muzej na otvorenom, srce Kapadokije koje nam govori o procvatu hrišćanstva naročito u vreme Sv.Vasilija Velikog u 4.veku; Vidikovac Goreme, odakle se pruža prelep pogled na Crvenu dolinu i ceo predeo; ; Devrent- imaginarna dolina, tako nazvana zbog prelepih oblika stena; Zelve muzej na otvorenom, kompleks nekadašnjeg manastira: Pašabag, dolina monaha, ostaci drevnog manastira uklesanog u vulkanske stene kraj kojeg se podvizavao Sv.Simeon Stolpnik ;

Uranos, pauza za ručak (doplata 6€) u nacionalnom restoranu uklesanom u stenu, Avanos, odlazak u jednu od najpoznatijih radionica

svetski čuvene grnčarije gde se neko i sam može oprobati u izradi iste i potom obilazak centra grada (autobusom do centra potom pešice). Povratak u hotel. Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. subota,/ ORTAHISAR-JUVELIRNICA-TRI LEPOTICE-URGUP-KEŠLIK MANASTIR-MUSTAFAPAŠA-JAHANJE U SUTON

Doruĉak. Slobodno vreme ili ili fakultativni izlet: Ortahisar, jutarnja kafa na vidikovcu sa pogledom na stenu koja je pretvorena u

utvrđenje i stari deo grada, fotografisanje, kupovina suvenira i potom odlazak u jednu od najčuvenijih juvelirnica ; Tri lepotice - tri stene koje su simbol Kapadokije, panorama, fotografisanje; Urgup, poseta najpoznatijoj vinariji Kapadokije Turanus, panoramski razgled i poseta crvi Sv.Jovana Rusa, pauza za ručak. Kešlik manastir, iz ranog 10.veka sa crkvama posvećenim Sv.Stefanu i Sv.Arhangelu Mihajlu, predah za čaj ili kafu. Mustafapaša (Sinessos), poseta crkvi Sv.cara Konstantina i carice Jelene, uz razgledanje mediteranske arhitekture nekadašnjeg grčkog sela . „ZEMLJA DOBRIH KONJA-KAPADOKIJA“ - fakultativno jahanje kapadokijskih konja, najlepšim dolinama u suton, čineći prizor koji vam oduzima dah. Izvranredan doživljaj za one koji su se tek zaljubili u Kapadokiju. Povratak u hotel. Moguć fakultataivni odlazak na derviški ples- jedinstven, spektakularan ples derviša (doplata 15€). Večera. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 4. nedelja,/ AVANOS - UČHISAR - KAJMAKLI - NEVSEHIR - DOLINA GOLUBOVA - VIDIKOVAC NAD GOREMEOM

Doruĉak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Avanos, fabrika tepiha i ćilima , Uĉhisar, poseta jednom od domaćinstava koji žive u bajkovitim stenama, poseta prodavnici odevnih proizvoda od kože i prodavnici slatkiša i grickalica, sa lokalnim lekovitim proizvodima.

Kajmakli, najširi podzemni grad u Kapadokiji, Nevsehir, panoramski razgled centralnog grada Kapadokije i obilazak Muzeja, Dolina Golubova, vidikovac nad dolinom punom golubarnicima u steni, Vidikovac nad Goremeom, odakle se pruža prelep pogled na Goremeom, predah uz čaj, kafu, kupovinu suvenira. Povratak u hotel. Večera. Uveče moguć fakultativno organizovan mali spektakl- odlazak na Tursko veče. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 5. ponedeljak,/KAJSERI-ISTANBUL-SRBIJA

Doruĉak. Napuštanje hotela, transfer do aerodroma, vezani let za preko Istanbula, u jutarnjim satima. Sletanje na polazne aerodrom. (Beograd ili Skoplje). Transferi na mesta polaska.

 

cena aranžmana 489€

449 €

avionom, hotel resort & spa, polupansion

Aranžman obuhvata:

 • avioprevoz za Kapadokiju (Kayseri), preko Istanbula, sa kabinskim prtljagom 8kg,

 • smeštaj na bazi polupansiona, 4 noćenja u hotelu sa 4* u Kapadokiji, 1/2 ili 1/2+1 sobe,

 • transfer od aerodrom – hotel- aerodrom, u Kapadokiji,

 • usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja i pratioca grupe,

 • kompletna turistička organizacija programa,

organizovanje fakultataivnih izleta sa vodičem na srpskom jeziku,

Aranžman ne obuhvata:

 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

 • transfer do aerodroma (moguć uz doplatu, zavisno od broja putnika)

 • individualne troškove putnika,

 • fakultativne dnevne izlete 40€ po danu (za uplatu prilikom rezervacije, paket 3 izleta staju 110 €),

 • izlet sa jahanjem konja oko 35€, derviški ples 15€, tursko veče 35€,

 • let balonom (cena 98€, obavezna rezervacija prilikom rezervacije aranžmana)

 • doplata za novogodišnju večeru,

Naĉin plaćanja:sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija 50%, ostatak iznosa do 14 dana pre puta.

Aranžman moguće platiti odloženo, 50% prilikom rezervacije, ostatak na 3 rate, deponovanjem čekova građana ili adm.zabrane na platu,

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje 50% a ostatak na 3 rate u naredna 3 meseca, deponovanjem čekova, adm.zabrane na platu, kreditnim karticama.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • Smeštaj je u hotelu Suhan resort & Spa 4*, ili sličan, na bazi polupansiona, usluga švedski sto,

 • Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom, spa centrom, turskim kupatilom- korišćenje u skladu sa pravilima hotela i covid merama,

 • Neke od usluga hotela (sauna, tursko kupatilo, masaže, se rezervišu unapred i dodatno plaćaju u hotelu),

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta,

 • Hotel nudi uslugu besplatnog wifi interneta, a kvalitet i brzinu, organizator putovanja ne može da garantuje

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Za ulazak u Tursku, neophodno je ispuniti uslove - dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test, antigenski test, ili potvrdu o preležanom COVID 19,

Obaveza je putnika da se blagovremeno informiše i pripremi traženi dokument. Zvanični podaci dostupni na https://www.mfa.gov.rs/

Svi putnici najkasnije 24h pre puta, moraju se registrovati za ulazak u Tursku, online, prijavom, i dobiti HES kod, neophodan za putovanje

Putnici su dužni sami da online izvrše prijavu i dobiju neophodan kod, blagovremeno, po instrukcijama organizatora,

Cene leta balonom i fakultataivni9h izleta, podložne su promeni,

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i iskljuĉivo vodiĉ – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 • Obaveza je putnika da poštuju mere o sprečavanju pandemije, tokom puta i realizacije programa (fizička distanca, korišćenje zašt.maski i td)

 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Turskoj i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Turske i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.

 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Turskoj

 • Program rađen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),

 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza

Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 10-18h
SUBOTOM: OD 10-15 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

WizzAir Prodaja Avionskih KarataNajnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

 

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/web009/public_html/count.php on line 7