DOČEK NOVE GODINE U MOSKVI

 

 

 

 

 

ruska-bajka

 

 

 

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci 

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Doček Nove godine

29.12.2018. – 03.01.2019.

495 €

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan, 29.12.2018.BEOGRAD – MOSKVA

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”, u 15:00h.Let kompanijomAir Serbia za Moskvu u 17:00 časova (let JU 654). DolazaknamoskovskiaerodromSeremetjevou 21:50časova. Transfer dohotela. Smeštaj u hotel.Noćenje.

 

2. dan, 30.12.2018. MOSKVA

Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet Lomonosov, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaza u objekte.). Moskovski metro jedanodnajlepših I najstarijihmetroa na svetu, u kojemčak 44 staniceimaju status kulturnognasleđa.Obilazaknekolikonajznačajnijih metro stanica, koje su naliknamuzejebogatodekorisaneskulpturama, mozaicima, pozlačenimfloralnimornamentima, mermernimstubovima I portretimanacionalnihheroja.Noćenje.

 

3. dan, 31.12.2018.MOSKVA

Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812.g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115 x 15m, koje visi u zatvorenom krugu i predstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju.UvečeodlazaknaCrvenitrg (savodičemmetroom), na kome se tradicionalnouzveličanstvenvatromet, dočekuje Nova godina.Noćenje.

 

4. dan, 01.01.2019. MOSKVA

Doručak.Fakultativni program: Sergijev Posad (bivsi Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa,centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Slobodnovreme.Noćenje.

 

5. dan, 02.01.2019. MOSKVA

Doručak.Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo i istorijski centar Moskve, neponovljiv po lepoti arhitekturno-umetnički kompleks. Obilazakteritorije, Uspenske i Arhangelskecrkve, Car zvono, Car top i Oružanapalata, riznicacarskeRusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružanapalata, koji se nalazi pod zaštitom Unesco-a. VecernjaMoskva sa reke-voznja ekskluzivnim brodom-restoranom „Radisson“. Noćenje

 

6. dan, 03.01.2019. MOSKVA- BEOGRAD

Doručak.Slobodno vreme. Transfer doaerodromaSeremetjevo. Let aviokompanijeAir Serbiaza Beograd u 22:40 časova (let JU655). Dolazaku  Beograd u 23:40časova.Krajusluga.

OPCIJA za ranojutarnjipovratak (ograničen broj mesta). Transfer do aerodroma Šermetljevo u 01:30. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 04:55h (let JU 657). Dolazak u Beograd u 05:55h. Kraj usluga.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd  – Moskva – Beogradsa kompanijom Air Serbia
 • Smeštaj u Moskvi (4 noćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 4* u 1/2 i 1/2+1sobama
 • Transferi u Moskvi: aerodrom–hotel–aerodrom
 • Panoramsko razgledanje Moskve
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča
 • Troškove organizacije aranžamana

 

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Troškove avionskih taksi – oko 108€ (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualno međunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana.
 • Fakultativni programiu Moskvi
 • Individualne troškove

 

 

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI(podložne su promenama; u sve cene je uračunat vodič, autobus i ulaznice; realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika; za broj prijavljenih putnika ispod 10, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom. Fakultativniizleti su organizovaniodstranelokalneagencije, ino-partneraOrganizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.):

 

NAPOMENA:Zbog prazničnog radnog vremena blagajni muzeja moskovskog Kremlja i Oružane palate, neophodno je da putnici ovaj fakultativni izlet prijave i uplate prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 13.12.2018.Na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, nece biti moguce.

 

Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika. Izuzetak je izlet u Sergijev posad, sa minimalnim brojem od 10 ucesnika za realizaciju.

Za Kremlj i Oruzanu palatu, za broj prijavljenih putnika ispod 15, odlazak ce biti organizovan javnim prevozom, metroom.

MOSKVA

Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve) i Oružana palata– 55 €, Sergijev pasad  (bivši Zagorsk) – 40 €, Obilazak moskovskog metroa– 10 €, Panorama Borodinske bitke 30 €, Krstarenje rekom Moskvom 35 €.

 

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA :

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...Termini fakultativnih izleta supromenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izletisu organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:smeštaj je u Moskvi (Rusija) u navedenom hotelu do popune mesta ili sličnom:

 

HOTEL BEST WESTERN PLUS VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER 4*: www.hotel-vega.ru

Hotel je u sastavunekadasnjegkompleksahotelaizmailovo, danas u sklopulanca hotel Best Western. Metro stanica je na 70-80m odhotela. U neposrednojblizinihotelanalazi se velikibrojrestorana, trzni centar, kao I velikapijacasuvenira.Samovoznjametroom do Crvenogtrgatraje 15 min (odhotelasapesacenjem 25 min), sto je vezano za slobodnovreme. U ovomhotelusve vise odsedajunasiposlovniljudi, jer je cenapovoljna, ausloviodlicni, 2012. Godine hotel je potpunorenoviran.Dorucaksvedskisto.

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatakod 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

3.

Za polaske NOVA GODINA.………..najkasnije do 15.04.2019.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane. Nacionalne turističke asocijacij ezemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ilina web-stranici agencija

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Svavremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbed epotrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantuje momogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

 

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.

Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

Molimo Vas da pažljivopročitateOpšteusloveputovanja Organizatorputovanja je licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 534

Danas: 534

Juče: