JERUSALIM  2019

Putovanje Jerusalim 2019

 

 

 

 

IZRAEL – SVETA ZEMLJA

 

 

SRETENJE U JERUSALIMU-PRAZNIČNA KRUŽNA TURA

6 dana - polazak četvrtak, 14.02.2019, povratak utorak, 19.02.2019.

 

 

Jerusalim – Vitlejem - Galilejsko jezero  Tiberijas - reka Jordan— Nazaret -  Jerihon - Mrtvo more

 

 DAN 1.sreda 13.02.  Transfer do aerodroma

Okupljanje putnika sa dodgovorenog mesta, dva časa pre leta ili raniji transfer turističkim autobusom ili minibusom do aerodroma u Budimpešti, Sofiji, Temišvaru.

 

DAN 2. četvrtak, 14.02./ LOD  - JERUSALIM – MASLINSKA GORA

Prijava za let, pasoška kontrola, ukrcavanje u avion i poletanje u jutarnjim satima. Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Po sletanju odlazak u Lod, manastir Sv.Đorđa gde ćemo se pokloniti njegovim svetim moštima i mirotočivom grobu. Potom idemo za TelAviviJafo: obilazak počinje posetom drevnoj Jafi, nekada najznačajnijoj luci Mediterana, na koju se nadovezuje moderan Tel Aviv, koji se prostire duž jedne od najlepših plaža ovog dela sveta. Nakon obilaska krećemo ka Jerusalimu gde obilazak starog grada MaslinskeGore, obilazak Mesta Vaznesenja Gospodnjeg. Dalje odlazimo do panorame odakle se pruža prelep pogled na čitav Sveti grad Jerusalim. Odlazak u hotel u Vitlejemu. Večera. Noćenje.

 

SRETENJE GOSPODNJE

 

DAN 3. petak, 15.02., HRAM VASKRSENJA – MESTO SRETENJA – SION - ZID PLAČA - GETSIMANIJA

Rani doručak (ili doručak za poneti). Odlazak u Harm Vaskrsenja na prazničnu liturgiju, potom nastavak obilaska Svetog grada sa vodičem, obilaskom Siona  (Sobe Tajne Večere, Mesto usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida), Zid Plača, ostaci Solomonovog hrama... uz pauzu pod zidinama Starog Grada na mestu Sretenja Sv.Simeona Bogoprimca sa Gospodom. Obilazak nastavljamo odlaskom do Getsimanijskog vrta (mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija'', mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice). Mali predah a zatim nastavljamo UlicomBolanazvanaViaDolorosa, doHramaVaskrsenja (Golgota, PločaMiropomazanja, Grob Gospodnji). Slobodno vreme. Odlazak u hotell. Večera. Noćenje.

 

DAN 4. subota, 16.02. MAN.ČASNOG KRSTA - MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE

Rani odlazak do Hrama Roždestva Hristovog (poklonjenje Vitlejemskoj Zvezdi - Mestu Rođenja Bogomladenca Isusa Hrista u Pećini). Povratak u hotel.Doručak.Napuštanje hotela.Odlazak doPastirskog Polja. Vožnja do manastirajudejskepustinjeSv.Teodosijai jednog od najstarijih,Sv.SaveOsvećenog, u kome je Sv.Sava srpski dobio igumansku patericu i ikone Prsvete Bogorodice trojeručice. Po povratku iz pustinje odlazimo u zapadni Jerusalim, do manastira ČasnogKrsta. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

 

DAN 5. nedelja, 17.02. NAZARET- GALILEJA –KANA GALILEJSKA- GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO

Rani doručak, ukrcavanje u autobus i polazak grupe na celodnevni izlet u Galileju. Vožnja do Nazareta i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod, a potom silazak do obala Galilejskog jezera gde je moguća fakultativna pauza za ručak. Preporučujemo ribu SV. Petra, koja se tradicionalno sprema na Galilejskom jezeru. Mogućnost vožnje brodićem po jezeru, koji je replika brodica iz Hristovog vremena. Vožnja nazad ka hotelu. Večera. Noćenje.

 

DAN 6. ponedeljak, 18.02. MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE – GORA KUŠANJA – REKA JORDAN - MRTVO MORE

Doručak. Nakon doručka sledi nastavak vožnje do mesta krštenja na reciJordan. Pogružavanje vernika, potom odlazak do najstarijeg grada na svetu - drevnogJerihona. Kratka pauza u restoran –oazi, odakle sledi odlazak na  Goru kušanja, i poseta man.Sv. četrdesetice gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za oko 15-20min pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Spuštanje grupe autobusom do najniže tačke na svetu, do Mrtvog mora. Vreme predviđeno za kraći odmor na ovom jedinstvenom mestu, na kome i neplivači mogu da plivaju. Povratak ka hotelu uz pauzu za obilazak i poklonjenje svetinjama manastira Sv.Gerasima Jordanskog. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

 

DAN 7. utorak, 19.02/ TEL AVIV- LET ZA SRBIJU

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Beograd, Sofiju, Budimpeštu ,Temišvar ili drugi izabrani aerodrom (u jutranjim časovima).  Sletanje na predviđeni aerodrom. Preuzimanje prtljaga, ukrcavanje u autobus i transfer ka Novom Sadu, Beogrdu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji. Vožnja uz pauzu za osveženje i granične formalnosti. Dolazak u popodnevnim časovima na mesto polaska. Hadžijski rastanak. Kraj programa.

 

 

         promotivna cena aranžmana

  369€

+ Avio karta ( cena zavisno od momenta rezervacije)

 

 

Aranžman obuhvata:

 

* Avioprevoz  (napomena PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije! Plaća se u celosti jednoktratno )

* prtljag, uključen u cenu (veličina, težina i broj komada prtljaga i težina zavisi od kompanije i cene)

* smeštaj u hotelima  sa 3***  ili 4**** Vitlejemu (3 noći), Jerihonu (2 noći),

* ishranu u hotelima na bazi pet (5) polupansiona na bazi švedskog stola,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* prevoz  autobusom ili mini autobusom turističke klase, po programu,

* transfer aerodorm – hotel – aerodrom, autobusom turističke klase ili shuttle busom do hotela,  

* organizovanje programskih izleta tokom boravka

 

 

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate za prtljag (za kompaniju Wizzair, doplaćuje se veći kabinski ili velika torba),

* transfer od Niša i Beograda do Sofijskog, Budimpeštanskog  i povratno, po programu

* transfer iz drugih gradova Srbije do aerodroma (moguć uz doplatu, vidi opis „transfer do aerodroma“)

* ulaznice, transfere, obavezne napojnice za hotelsko osoblje i vozače, u ukupnom iznosu=120€

* ručak i vožnja brodom na Galilejskom jezeru oko 25$

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim  karticama, čekovima građana, uplatom na žiro račun agencije (dinarski ili devizni) u zemlji ili iz inostranstva.

Plaćanje iznosa u dolarima na ime ulaznica i napojnica se vrši po dolasku u Izrael, inopertneru tj. predstavniku inopartnera.

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim karticama, čekovima građana.

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

 

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju).

Deviznio deo aranžmana, plaća se na 6 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

 

Napominjemo da je cena avio karte je promenjiva!

Zavisi od momenta prijave.  Let je organizovan  kompanijam Wizzair. Organizator  organizuje transfer iz Niša i Beogarda do Sofije tj. Budimpešte (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. Cene transfera će biti poznate i ponuđene klijentima po formiranju grupe, najkasnije 14 dana pre puta (uobičajena cena povratnog transfera je:Beograd – Budimpešta oko 45-50€, Niš – Sofija oko 35€).

U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

Doplate na avio letu  (dodatni prtljag, osiguranje, posebna mesta u avionu ili klasa i sl.), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, sobu sa pogledom na grad), moguća na upit.

Doplata za prtljag, (kod lowcost kompanije Wizzair)čekirani do 20 kg-90€, do 23 kg-120€

Doplata za fakultativni izlet za Tel Aviv -35$, obuhvata prevoz autobusom, razgledanje sa vodičem uz pauzu na Mediteranu.

Minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, u slučajeg manjeg broja, moguća je korekcija ponuđene cene.

Ovlašćeni inopartner organizatora je NN tours Nazaret.

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje  je u nastavku.
 • Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru Jerusalima, Vitlejema iI Jerihona,
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    
  •  objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

 

OPIS  SMEŠTAJA - HOTELA:

 • Hotel Jeriho resort 3***+, http://www.jerichoresorts.com/. Ovaj otmeni hotel nalazi se blizu centra najstarijeg grada na svetu, Jerihona. Udaljen oko 50km od Jerusalima. Hotel novijeg datuma gradnje, raspolaže otvorenim bazenom,  restoranom, barom.
 • Doručak švedski sto. Večera takođe švedski sto .
 •  Hotel Manoly Plaza 4****, http://manolyplaza.com/ nalazi se u širem centru Vitlejema, na oko 20tak minuta hoda od Hrama Rožestva Hristovog. Hotel raspolaže restoranom, lobi barom sa terasom. Kapacitet hotela je 100 dvokrevetnih soba, ili dvokrevetnih soba sa pom. trećim ležajem soba. Doručak i večera švedski sto.

OPIS  TRANSFERA U ZEMLJI:

 • Transfer do aerodorma u Budimpešti , Sofiji ili Temišvaru NIJE uračunat u cenu.  Transfer se vrši modernim turističkim autobusom (ili manjim- minuautobusom do 21 mesta), zavisno od broja putnika.

OPŠTE NAPOMENE:

* Iznos od 120€ klijent plaća na ime napojnica po dolasku inopartneru.

* preporučujemo za ovo putovanje imati dolare, kao i dolare u manjim apoenima (1,5,10...radi plaćanja u radnjama suvenira i slično

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Obavezno se blagovremeno informišite o uslovima dozvoljenog prtljaga na letu kao i dozvoljene sadržine prtljaga,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se Opšti uslovi putovanja organizatora. 
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave .
 • Obaveza je putnika da proveri važnost pasoša- najmanje 6 meseci važnosti od planiranog datuma povratka,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Izraela ili zemlje u tranzitu, i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu.
 • praksa je u Izraelu ostaviti bakšiš – napojnicu nosaču kofera u hotelu, i slično (nošenje kofera ne ulazi u cenu bakšiša i napojnica od 120€)
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

1.MAJ - PRAZNIČNA TURISTIČKA KRUŽNA TURA

6 dana - polazak subota, 30.04.2019, povratak četvrtak, 05.05.2019.

 

Jerusalim – Vitlejem - Galilejsko jezero - reka Jordan— Nazaret -  Jerihon - Mrtvo more

 

DAN 1. ponedeljak, 29.04.,  TRANSFER DO AERODORMA

Transfer u kasnim večernjim časovima turističkim autobusom ili minibusom ka Sofiji, Budimpešti ili Temišvaru (zavisno od izabrane aviokarte i želje klijenta- let se obavlja sa izabranog aerodorma). Vožnja uz pauze ....

 

DAN 2. utorak, 30.04., TEL AVIV –MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE - VITLEJEM

... prijava za let, pasoška kontrola, ukrcavanje u avion i poletanje u jutarnjim satima. Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Po sletanju ukrcavanje u autobus, kraća vožnja do drevne Jafe, na obali Mediterana, na koji se oslanja novi i moderni Tel Aviv. Kraće panoramsko razgledanje autobusom, potom vožnja do Vitlejema (oko 6okm). Nastavak programa odbilaskom najznačajnijih manastira Judejske pustinje -manastir Sv.Teodosija Velikog i Sv.Save Osvećenog gde je naš Sveti Sava dobio i doneo patericu i ikonu Bogorodice Trojeručice. Smeštaj u hotel. Večera. Odmor. Noćenje.

 

DAN 3. sreda,01.05., REKA JORDAN-GORA KUŠANJA-MRTVO MORE - GERASIM JORDANSKI

Doručak. Odlazak do Jerihonske oblasti, do mesta krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, na kome se vernici pogružavaju. Obilazak obližnjeg grada Jerihona- nezvanično najstarijeg grada na svetu! Pauza za individualno razgledanje ostataka drevnog grada sagrađenog  9.000 godina pre Hrista, grada koji jevreji prvo osvajaju dolaskom u „Obećanu zemlju“ iz Egipta. Mogućnost kupovine suvenira i proizvoda sa Mrtvog mora u restoran oazi u podnožju Jerihona. Poseta Gore Kušanja gde se danas nalazi  man.Sv. četrdesetice, gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za oko 15-20 pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Za kraj programa sledi odlazak na Mrtvo more i tačke najveće depresije, tj. najniže tačke na svetu u odnosu na nivo mora, gde i neplivači mogu da plivaju. Pauza za odmor i kupanje na plaži. U povratku, u popodnevnim časovima usputna pauza za još jedno duhovno i telesno osveženje u manastriru Sv. Gersaima Jordanskog, koji se nalazi u pravoj pustinjskoj oazi. Večera. Noćenje.

 

DAN 4. četvrtak, 02.05., NAZARET- KANA - GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO

Rani doručak, ukrcavanje u autobus i polazak grupe na celodnevni prvomajski izlet u Galileju. Vožnja do Nazareta i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod, a potom silazak do obala Galilejskog jezera, obilazak Kapernauma potom pauza za ručak. Preporučujemo ribu Sv. Petra, koja se tradicionalno sprema na Galilejskom jezeru ili neki od nacionalnih specijaliteta. Mogućnost vožnje brodićem po jezeru, koji je replika brodica iz Hristovog vremena. Dolazak u hotel u večernim časovima. Večera. Noćenje.

 

DAN 5. petak, 03.05., VITLEJEMSKA PEĆINA - JERUSALIM - VIA DOLOROSA - HRAM VASKRSENJA

Rani odlazak u Vitlejemsku pećinu nad kojom se izgradi Hram Roždestva Hristovog. Povratak u hotel na doručak. Pauza za osveženje i šoping u Vitlejemu. Obilazak Polja pastira i pravoslavnog manastira, na mestu gde Anđeli najaviše rođenje Bogomladenca. Vožnja do Jerusalima i nastavak razgledanja svetinja i znamenitosti grada sa vodičem, obilaskom Geenske doline sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija'', mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice.....kraća pauza, potom nastavak obilaska ide Ulicom Bola znanom i kao Via Dolorosa, od manastira Protarion (na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu), do Hrama Vaskrsenja (Grob Gospodnji, Ploča Miropomazanja, Golgota).....Slobodno vreme u centru za individualni obilazak svetinja i znamenitosti Svetog grada..... U kasnim popodnevnim časovima smeštaj u hotel u Jerusalimu. Večera. Noćenje.

 

DAN 6. subota, 04.05.  JERUSALIM- SION- ZID PLAČA

Doručak. Nastavak organizovanog obilaska: Siona  (Sobe Tajne Večere, Mesto usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida), Zid Plača – ostaci Solomonovog hrama, svetinja i znamenitosti Svetog grada....Slobodno vreme za individualni razgled i obilazak, posetu nekim od mnogobrojnih značajnih muzeja u Jerusalimu. Preporučujemo Muzej holokausta Jad Vašem, muzej Izraela, Muzej grada Jerusalima, Biblijski muzej.....Povratak u kasnim popodnevnim časovima u hotel. Večera. Mogućnost odlaska u Hram Vaskrsenja na ponoćnu , nedeljnu liturgiju. Povratak nakon službe.Noćenje.

 

DAN 7. nedelja, 05.05.  TEL AVIV- 

Doručak (ili rani doručak). Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za   Sofiju, Budimpeštu, Temišvar (u jutranjim časovima). Sletanje na predviđeni aerodrom. Preuzimanje prtljaga, ukrcaj u autobus i transfer ka Novom Sadu, Beogrdu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji. Vožnja uz pauzu za osveženje i granične formalnosti. Dolazak u popodnevnim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

 

 

         cena aranžmana

  389€

+ Avio karta-zavisno od momenta rezervacije

Aranžman je plativ na 8  mesečnih rata, od novembra 2018 do juna  2019.godine

 

Aranžman obuhvata:

 

* prtljag, uključen u cenu (veličina, težina i broj komada prtljaga i težina zavisi od kompanije i cene)

* smeštaj 3 noćenja u hotelu  sa 3***  ili 4**** u Vitlejemu, u sobama, 1/2 ili 1/2 +1, TWC,

* smeštaj 2 noćenja u hotelu  sa 3***  ili 4**** u Jerusalimu, u sobama, 1/2 ili 1/2 +1, TWC,

* ishranu u hotelu na bazi pet (5) polupansiona na bazi švedskog stola,u planiranim hotelima,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* prevoz  autobusom ili mini atobusom turističke klase, po programu, 

* organizovanje programskih obilazaka tokom boravka

 

Aranžman ne obuhvata:

*Avio prevoz

 

* doplatu za ulaznice, transfere, napojnica za hotele i vozače, angažovanje autobusa u ukupnom iznosu= 127$

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate za veći prtljag (po cenovniku izabrane aviokompanije),

* transfer do aerodroma i povratno, po programu,

* transfer iz drugih gradova Srbije do aerodroma (moguć uz doplatu, vidi opis „transfer do aerodroma“)

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* troškove pribavljanja Gramate- jerusalimske patrijaršije (potvrda o pokloničkom putovanju u Svetu zemlju)= 5€

* fakultativni ručak i vožnja brodom na Galilejskom jezeru - cena oko 25$

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim  karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim  karticama, čekovima građana.

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuj e dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju).

Deviznio deo aranžmana, plaća se na 8 jednakih mesečnih rata (novembar 2018- jun 2019), deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

Napominjemo da je cena avio karte promenjiva!

Zavisi od momenta prijave.  Let je organizovan komapanijama  Wizzair iz Sofije, Budimpešte,Temišvara.Organizator  organizuje transfer iz Niša (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad uz doplatu.

NAPOMENA: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika,na dinarsku deo(iznos aviokarte), primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija. Na devizni deo aranžmana, primenjuju se Opptu uslovi organizatora putovanja 

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

Doplate na avio letu  (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, posedna soba), moguća na upit.

Doplata za prtljag, za kompaniju Wizzair: bagažni do 23kg staje 120€  (kabinski 50x 45 x20 do 10kg je uključen u cenu)

 

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje  je u nastavku.
 • Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru  Vitlejema i Jerusalima
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    
  • objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

 

OPIS  SMEŠTAJA - HOTELA:

 • Hotel Manoli Plaza 3***+,( http://manolyplaza.com). Ovaj potpuno nov, modernan hotel nalazi se u Vitlejemu, u blizini Pastirskog polja. Udaljen oko 12km od Jerusalima. raspolaže moderno uredjenim sobama, restoranom, barom.
 • Doručak i večera švedski sto.
 • Hotel National, 3***+,( u Jerusalimu, na oko 300m od zidina Svetog grada Jerusalima, i Damaskus kapije. Sve sobe TWC.
 • Doručak i večera švedski sto. Hotel raspolaže restoranom, lobybarom, recepciom (24h).

 

OPIS  TRANSFERA DO AERODROMA:

 • Transfer do aerodorma NIJE uračunat u cenu aranžmana.  Transfer se obavlja modernism turističkim mini autobusiam ili autobusima. Cena zavisi od broja putnika (uobičajena cena organizovanog povratnog transfera Budimpešta 45€, Sofija 35, Temišvar 25€)

 

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Proverite važnost pasoša – istek putnog dokumenta ne sme biti kraći od 3 meseca od datuma povratka.

Proverite blagovremeno dozvoljene dimenzije, težinu i sadržaj vašeg prtljaga po uslovima avioprevoza.

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU odnosno ulaska u Izrael i u tom slučaju se ovakav slučaj  tretira kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu.
 • praksa je u Izraelu ostaviti bakšiš – napojnicu recepcionaru, prevozniku, vodiču (1-3 dolara po osobi i po danu)
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

Organizator putovanja  licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

 

    

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 159

Danas: 159

Juče: