BOŽIĆ U VITLEJEMU

 

vitlejem-izrael.jpg

 

 

IZRAEL, SVETA ZEMLJA - PRAZNIČNA KRUŽNA TURA,

6 dana - polazak petak, 05.01.2019, povratak sreda, 10.01.2019.

 

 

„Jedino mesto za Božić, gde možete biti, a da niste u svom domu“ 

 

Jerusalim – Vitlejem - Galilejsko jezero  - reka Jordan— Nazaret -  Jerihon 

 

 

 

DAN 1. petak, 04.01./ TEL AVIV –JAFA- LIDA PLAESTINSKA - VITLEJEM

Transfer turističkim autobusom ili minibusom do aerodroma u Budimpešti, Sofiji, Temišvaru 

 

DAN 2. subota, 05.01./ JERUSALIM – LOD - JAFA  - VITLEJEM

Prijava za let, pasoška kontrola, ukrcavanje u avion i poletanje u jutarnjim satima.  Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Sledi kraći obilazak drevne Jafe nakoju se nadovezuje moderni Tel Aviv. Nastavak vožnje ka Vitlejemu uz obilazak Loda, odnosno Lide Palestinske i man. Sv.Đorđa. Vožnja autobusom do Jerusalima. Dolazak do Hrama Vaskrsenja, gde se nalazi Golgota, Ploča Miropomazanja i Grob Gospodnji. Nakon obilaska i pokonjenja svetinjama Hrama, vožnja do Vitlejema. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

BADNJI DAN

DAN 3. nedelja,06.01./ MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE - JERIHON - MANASTIR GERASIMA JORDANSKOG

Doručak. Vožnja do oboda judejske pustinje gde obilazimo manastir Sv.Teodosija i jednog od najstarijih, Sv.Save Osvećenog, u kome je naš Sveti Sava dobio igumansku patericu i ikone Prsvete Bogorodice trojeručice. Put nas dalje vodi do Jerihonske oblasti, sledi obilazak najstarijeg grada na svetu - drevnog Jerihona , manastira Svetog Gerasima Jordanskog, Zahejev dud, Fontana svetog proroka Jeliseja... Povratak u Vitlejem. Banje veče u manastiru Polje Pastira gde Anđeli najaviše rođenje Bogomladenca. Povratak u hotel. Večera. Noćenje. Oko ponoći odlazak u Hram Roždestva Hristovog u Vitlejemu, prisustvo prazničnoj liturgiji.

BOŽIĆ

 

DAN 4. ponedeljak,07.01. HRAM ROŽESTVA U VITLEJEMU- JERUSALIM

Povratak sa praznične liturgije. Noćenje. Kasni doručak. Odlazak do centralnog trga Vitlejema gde prisustvujemo svečanoj proslavi Božića koja se svake godine održava u grada gde je Isus Hristos rodjen. Nakon svečanosti odlazak do zapadnog dela Jerusalima gde obilazimo manastir Časnog Krsta. Sledi obilazak Siona  (Sobe Tajne Večere, Mesto usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida), Zid Plača, ostaci Solomonovog hrama.....Slobodno vreme u Jerusalimu. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

 

DAN 5. utorak,08.01. NAZARET- GALILEJA –KANA GALILEJSKA- GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO

Doručak. Slobodan dan za obilazak Jerusalima ili Vitlejema, il fakultataivni celodnevni izlet za Galileju: vožnja do Nazareta i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Galilejskog jezera, Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod. Povratak u Vitlejem u večernjim časovima. Večera. Noćenje.

 

 

DAN 6. sreda,09.01. JERUSALIM

Doručak (ili doručak za poneti). Odlazak do Jerusalima, prisustvo na liturgiji u manastiru na mestu stradanja Svetog Prvomučenika arhiđakona Stefana.Nakon liturgije krećemo u razgledanje starog grada, Geenska dolina sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija'', mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice. Nakon kratke pauze nastavljamo obilazak starog grada Jerusalima, dolazak od manastira Protarion, na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu. Prolazak putem nazvanim Via Dolorosa, ili Ulica Bola, kojim je Gospod prošao na putu do Golgote. Dolazak do Hrama Vaskrsenja.

Slobodno vreme  za individualni obilazak svetinja i znamenitosti Svetog grada. Povratak u hotel u ranim večernjim časovima. Večera. Noćenje.               

 

DAN 7. četvrtak,10.01/ TEL AVIV

Doručak. Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Sofiju, Budimpeštu ili ili Temišvar (u jutranjim časovima). Sletanje na predviđeni aerodrom. Preuzimanje prtljaga, ukrcaj u autobus i transfer ka Novom Sadu, Beogrdu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji. Vožnja uz pauzu za osveženje i granične formalnosti. Dolazak u popodnevnim časovima na mesto polaska. Hadžijski rastanak. Kraj programa.

 

         cena aranžmana

  369€

+ Avio karta (zavisno od momenta rezervacije)

Devizni deo aranžmana je plativ na 6  mesečnih rata, od novembra do aprila  2019.godine


Agencija organizator obezbeđuje aviokarte iz Budimpešte, Temišvara ili Sofije

 

Aranžman obuhvata:

* prtljag, uključen u cenu ( Wizzair torba do 10kg, u granicama dozvoljenih dimenzija)

* smeštaj u hotu  sa 3***  ili 4**** (5 noći), Vitlejemu

* ishranu u hotelima na bazi pet (5) polupansiona na bazi švedskog stola,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,

* prevoz do Jerusalima, organizovan autobusom ili shuttle međugradskim prevozom (vožnja Vitlejem –Jerusalim 12km)

* transfer aerodorm – hotel – aerodrom, autobusom turističke klase,

* organizovanje programskih izleta tokom boravka

 

 

Aranžman ne obuhvata:

* doplatu 87$ za obavezne napojnice i ulaznice za mesta koja se posećuju po programu (plaćanje inopartneru),

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate za dodatni prtljag (za kompaniju Wizzair, doplaćuje se po želji putnika velika torba do 23kg)

* transfer do Sofijskog, Budimpeštanskog ili Temišvarskog aerodroma i povratno (organizovan uz doplatu),

* transfer iz drugih gradova Srbije do aerodroma (moguć uz doplatu, vidi opis „transfer do aerodroma“)

* ulaznice, transfere, obavezne napojnica za hotelsko osoblje i vozače, u ukupnom iznosu

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* fakultativni odlazak do Najezerta, Kane i Galilejskog jezera oko 40$ (Minimum 25 plativih osoba)

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim karticama, čekovima građana, uplatom na žiro račun agencije (dinarski ili devizni) u zemlji ili iz inostranstva. Plaćanje iznosa u dolarima na ime ulaznica i napojnica se vrši po dolasku u Izrael, inopertneru tj. predstavniku inopartnera.

 

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim karticama, čekovima građana.

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuj e dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

 

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju).

Deviznio deo aranžmana, plaća se na 5 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

AVIOPREVOZ:

Napominjemo da je dinarski deo aranžmana iznos, koji je promenjiv jer predstavlja iznos avio karte!  Zavisi od momenta prijave.  Let je organizovan komapnijom  Wizzair iz Sofije, Budimpešte ili Temišvara.. Organizator  organizuje transfer do Sofije, Temišvara ili Budimpešte (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. Cene transfera će biti poznate i ponuđene klijentima po formiranju grupe, najkasnije 7 dana pre puta (uobičajena cena povratnog transfera je:Beograd – Budimpešta 45€, Niš – Sofija 35€, Temišvar 30€).

U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

 

 

Doplate na avio letu  (dodatni prtljag, osiguranje, posebna mesta u avionu ili klasa i sl.), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba), moguća na upit.

Doplata za prtljag, (kod lowcost kompanije Wizzair)bagažni do 23kg staje oko 125€.

Doplata za fakultataivni izlet za Nazaret, Kanu i Galilejsko jezero -40$, obuhvata prevoz autobusom, razgledanje sa vodičem. Minimum za realizaciju izleta je 25 putnika, u slučajeg manjeg broja, moguća je korekcija ponuđene cene.

Ovlašćeni inopartner organizatora je NN tours Nazaret.

 

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA I OPIS SMEŠTAJA:

 • Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u    širem centru Vitlejema
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u smeštajnim objekatima, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Organizator putovanja ne može u popunosti da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer  isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).

Hoteli predviđeni za smeštaj grupe (ili sličan): Manoly Plaza,  nalazi se u širem centru Vitlejema, u manastira Pastirskog Polja. Hotel novijeg datuma, raspolaže restoranom, lobi barom sa terasom. Kapacitet hotela je 110 dvokrevetnih soba, ili dvokrevetnih soba sa pom. trećim ležajem soba. Doručak i večera švedski sto. Agencija organizator zadržava pravo da goste smesti u sličan hotel iste ili više kategorije, u slučaju prebukiranosti navedenog.

 

OPŠTE NAPOMENE:

*     preporučujemo za putovanje imati dolare, posebno u manjim apoenima (1,5,10...radi plaćanja u radnjama suvenira i slično

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Obavezno se blagovremeno informišite o uslovima dozvoljenog prtljaga na letu kao i dozvoljene sadržine prtljaga,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se Opšti uslovi putovanja organizatora. 
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave .
 • Obaveza je putnika da proveri važnost pasoša- najmanje 6 meseci važnosti od planiranog datuma povratka,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Izraela ili zemlje u tranzitu, i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu.
 • praksa je u Izraelu ostaviti bakšiš – napojnicu nosaču kofera u hotelu, i slično
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

Organizator putovana  licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 562

Danas: 562

Juče: