BOŽIĆ U VITLEJEMU

 

Božić u Svetoj Zemlji - Vitlejem - Dobročinstvo - 2022 

 

BOŽIĆ U VITLEJEMU

 

IZRAEL, SVETA ZEMLJA - PRAZNIČNA KRUŽNA TURA

6 dana – od 04.01.2023, povratak 09.01.2023.

 

Jerusalim – Vitlejem - Galilejsko jezero  - reka Jordan - Nazaret -  Jerihon- Tel Aviv

 AN 1. utorak, 03.01./ TEL AVIV- VITLEJEM

Sastanak putnika na dogovorenom mestu u večernjim satima. Transfer do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija, Solun).

DAN 2. sreda, 04.01./ TEL AVIV- JERUSALIM- VITLEJEM

Dolazak na aerodrom u ranim jutranjim časovima, tri sata pre leta. Prijava za let i granične formalnosti.  Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Na putu ka Jerusalimu, obilazak manastira Sv.vmč.Georgija u Lodu, jevanđeljske Lide Palestinske, nedaleko od Tel Aviva, gde se nalazi mirotočiv grob Sv.Đorđa. Vožnja do Jerusalima i Maslinske Gore, gde se nalazi Pećina Oče Naš, Mesto Vaznesenja Gospodnjeg, i odakle se pruža predivan pogled na Sveti grad Jerusalim. Nakon obilaska i poklonjenja svetinjama kraća vožnja do Vitlejema (10km). Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 3. četvrtak, 05.01./ GALILEJA

Rani doručak, vožnja ka severu zemlje, dolazak u Nazaret, i obilazak Hrama Blagovesti. Nakon obilaska odlazak u obližnju Kanu Galilejsku, gde je Gospod na Venčanju potonjeg apostola Simona, pretvorio vodu u vino. Sledi odlazak do Galilejskog jezera,  moguća fakultativna plovidba jezerom gde se podsećamo RečiHristovih, ukoliko vreme i vremenski uslovi dozvoljavaju plovidbu. Organizovan ručak u nekom od restorana (riba Sv.ap.Petra). Obilazak nekadašnjeg grada Gospodnjeg Kapernauma. Vožnja ka Vitlejemu. Dolazak u hotel u večernjim časovima. Večera. Noćenje.               

BADNJI DAN

DAN 4. petak, 06.01./POLJE PASTIRA- VITLEJEM - MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE

Doručak. Odlazak u obližnji pravoslavni manastir, podignut u Pastirskom polju gde anđeli najaviše rođenje Bogomladenca. Obilazak Manastira Judejske pustine- Sv.Teodosija i Sv.Save Osvećenog, gde je Sveti Sava dobio i doneo patericu, kao i ikonu Bogorodice Trojeručice. Pauza za osveženje i poseta nekoj od suvenirnica koje se bave proizvodnjom i prodajom suvenira od maslinovog drveta. Vožnja do Jerusalima, obilazak manastira Časnog Krsta, podignutom na mestu gde je raslo Trojedino drvo od koga je naprevljen Časni Krst. Ulazak u Jerusalim, putem nazvanim Via Dolorosa, ili Ulica Bola, kojim je Gospod prošao na putu do Golgote, koji vodi do Hrama Vaskrsenja, gde se nalaze svetinje nad svetinjama, Golgota, Ploča Miropomazanja i sam Grob Gospodnji. Obilazak hrama, poklonjenje svetinjama... .Povratak u hotel u večernjim časovima. Badnja večera u hotelu u Vitlejemu. Oko ponoći odlazak u Hram Roždestva Hristovog u Vitlejemu, prisustvo prazničnoj liturgiji. Povratak u hotel. Noćenje.

 

ROŽDESTVO HRISTOVO- BOŽIĆ

DAN 5. subota, 07.01./   JERIHON – REKA JORDAN-GORA KUŠANJA-MRTVO MORE

Kasni božićni doručak u hotelu. Vožnja do mesta krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, na kome se vernici pogružavaju, na samom mestu Krštenja i Bogojavljenja. Kraća vožnja do Gore Kušanja gde se danas nalazi  man.Sv. četrdesetice, gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za 15tak minuta pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Povratak potom pauza kod ostataka najstarijeg grada na svetu, ruševina Jerihona, sagrađenog  9.000 godina pre Hrista, grada koji jevreji prvo osvajaju dolaskom u „Obećanu zemlju“ iz Egipta. Sledi obilazak manastira Sv.proroka Jeliseja i apostola Zakheja. Odlazak na jednu od obližnjih plaža na Mrtvom Moru. Pauza za osveženje i odmor na plaži. U povratku ka hotelu usputna pauza za još jedno duhovno i telesno osveženje u manastriru Sv. Gersaima Jordanskog, koji se nalazi u pravoj pustinjskoj oazi flore i faune. Večera. Noćenje.

DAN 6. nedelja,08.01./ JERUSALIM

Moguć odlazak na prazničnu litugiju, u man. Polje Pastira, Sabor Presvete Bogorodice. Povratak na doručak. Odlazak u  Jerusalim. Dolazak do Getzimanije, na mesto stradanja Svetog Prvomučenika arhiđakona Stefana, Geenska dolina sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija'', mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice.... Odlazak na Sion, do Gornice-sobe Tajne Večere i mesta silaska Sv.Duha na apostole. Obilazak ćivota psalmopojca Sv.cara Davida. Obilazak ostataka solomonovog hrama i Zida Plača. Nastavak razgledanja pešaka, Svetog grada Jerusalima, prolaskom kroz jevrejsku četvrt do Hrama Vaskrsenja. Pauza za obilazak, razgledanje, kupovinu suvenira. Povratak u hotel u Vitlejemu. Večera. Noćenje.

DAN 7. ponedeljak,09.01. VITLEJEM -TEL AVIV

Rani doručak .Transfer grupe do aerodroma Ben Gurion. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Sofiju, po sletanju, transfer grupe do Niša (170km). Dolazak na mesto polaska. Kraj programa. Hadžijski rastanak.

   

         cena paket aranžmana        750€

promo 650

+ aviokarta od 169€

Mogućnost plaćanja na mesečnih rate do aprila 2023. godine

  

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili

rezervaciju, izdaje se avio karta.

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije. Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih

  * Mesto u avionu, rapoređuje/dodeljuje aviokompanija, ukoliko putnik nije izvršio rezervaciju/doplatu posebnog mesta/spojenih mesta.

  

Aranžman obuhvata

* smeštaj 5 noćenja u hotelima sa 3*** u Vitlejemu (5 noćenja ) u 1/2, 1/2+1 sobama,

* ishrana na bazi polupansiona (doručak i večera), švedski sto, u predviđenim smeštajnim objektima;

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* gramatu Jerusalimske patrijaršije, (potvrdu jerusalimske patrijaršije o hadžijskoj poseti Svetoj zemlji),

* troškove ulaznica po programu putovanja,

* prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, zavisno od broja putnika, po programu putovanja,

 

 Aranžman ne obuhvata:

*povratnu aviokartu sa ručnim prtljagom (dimenzija 40x25x20cm)

  * transfer iz Niša do aerodroma u Sofiji (40€),

   * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate: kabinski prtljag do 10 kg dimenzije 55x40x20 cm (oko 95€), za bagažni prtljag do 20kg (oko 170€), po cenovniku aviokompanije (cena može biti promenjljiva),

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za koronavirus, važeće na celoj teritoriji Izraela,

* fakultativna vožnja brodom ukoliko dozvoljavaju vremenski uslovi na Galilejskom jezeru (brod 20$)

* biranje mesta u avionu ili biranje spojenih mesta, se doplaćuje isključivo prilikom rezervacije,

  

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti , gotovinski, platnim/kreditnim karticama.

 

Rezervacija-avio karta (u momentu rezervacije) +150 €

Ostatak u ratama do najkasnije 14 dana pre puta.

Odloženo plaćanje: do 14 dana pre puta 200€, 300€, moguće na tri (3) mesečne rate, januar, februar,mart, uz deponovanje čekova, adm.zabrane ili plaćanje kreditnom karticom najkasnije sedam dana nakon  rezervacije.

  

   Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, posebnu sobu , dodatnu uslugu u hotelu ), moguća na upit.

 

 Napomene u vezi smeštaja:

 • Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru Vitlejema
 • Planirani hoteli za smeštaj grupe su Manoly Plaza  hotel u Vitlejemu (ili sličan po kategorizaciji i lokaciji)
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak i večera na bazi švedskog stola,
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).

 

   Opšte napomene:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Obaveza je putnika da poštuju sve epidemiološke mere koje su na snazi u Izraelu,
 • Cena je garantovana samo za uplaćeni deo ili uplatu u celosti,
 • Cena ulaznica, krstarenja brodom su podložne promeni i u organizaciji su inopartnera u Izraelu,
 • Iznosi doplate za veliki prtljag, podložni su promeni i zavise od cene aviokompanije,
 • Kabinski prtljag je limitiran unosom tečnosti, odrđenih predmeta, obavezno se upoznati sa tačnom regulativom pre puta,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i tranzitne zemlje, i da sami blagovremeno obezbede potrebne uslove i isprave,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju EU u slučaju transfera do obližnjeg aerodroma ili ulaz na teritoriju Izraela, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika, i primenjivati Opšte uslove putovanja,
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu,
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta,
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • Neophodno je da putnik uplati putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem COVID dodatka,

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o garanciji putovanjazaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” , Beograd, ul. Kondina br. 14, bankarska garancija  broj 700761-020681/vv. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”,011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ BG LUCKY TRAVEL

Organizator putovanja TA , licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 10-18h
SUBOTOM: OD 10-15 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

WizzAir Prodaja Avionskih KarataNajnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

 

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 1781

Danas: 1781

Juče: