Putovanje Jordan 2018

 

jordan3.jpg

 

 

 

 

5 dana, avionom- polazak 18.11.2018, povratak 21.11.2018.

 

Mala pustinjska ekspedicija sa obilaskom Petre i dva mora

Petra – Karak- Mrtvo more – WadyRum pustinja – Akaba- Crveno more

 

DAN 1. nedelja, 18.11. LET ZA AQABU- PETRA

Okupljanje grupe  u Beograu, let sa presedanjem ili transfer od Niša-Sofije, direktan let za Aqabu, na jugu Kraljevine Jordan. Transfer do hotela. Večera.  Noćenje.

 

DAN 2. ponedeljak, 19.11/ PETRA

Doručak. Celodnevni izlet za Petru – jedno od antičkih čuda. Razgled sa vodičem, uz mogućnost savlađivanja određenih deonica jahanjem kamila, konja.....povratak u hotel. Večera. Noćenje.

 

DAN 3. utorak 20.11./ MRTVO MORE – TVRĐAVA KARAK- WADY RUM PUSTINJA

Doručak. Slobodno vreme za individualni obilazak Petre ili fakultataivni celodnevni izlet za tvrđavu Karak i Mrtvo more.

Povratak u kasnim popodnevnim časovima do Petre. Nastavak vožnje do pustinje WadyRum. Smeštaj u beduinske kamp-hotele.  Beduinska večera. Noćenje.

 

DAN 4. sreda, 21.11./ WADY RUM –AQABA

Doručak. Jutarnja šetnja  Crvenom pustinjom, predelima koji svojom čarobnošću oduzimaju dah. Wadi Rum poznata i kao Mesečeva dolina – čuvena po nestvarnim formacijama stena i vrtoglavim liticama, a proslavljena filmovima Lorensa od Arabije. Nesvakidašnji pejzaž je služio i za snimanje filmskih scena Ratova zvezda, a nalazi se pod zaštitom UNESCOa. Mogućnost fakultativne vožnje džipovima, polučasovno jahanje kamila pustinjom.... Vožnja do Akabe, oko (70km) letovališta na Crvenom moru, pauza za osveženje i ručak.Mogućnost kupanja na Crvenom moru, uz popodnevni boravak u nekom od risorta sa privatnom plažom.  U večernjim časovima transfer do aerodroma King Husein u Aqabi. Prijava za let. Let za Sofiju. 

 

DAN 5.četvrtak, 22.11/ NIŠ- KRUŠEVAC- BEOGRAD- NOVI SAD

Po sletanju transfer do Novog Sada,  Beograda, Kruševca, Niša...Kraj programa

 

         cena aranžmana

199€

+ Avio karta  (zavisno od momenta rezervacije)

 

Aranžman obuhvata:

 

* Avioprevoz  (napomena PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije! Plaća se u celosti jednoktratno )

* prtljag uključen u cenu, po regulativama aviokompanije,

* smeštaj u hotelu sa min. 3*** u Petri (2) noći, na bazi polupansiona 

* smeštaj u Wday Rum u beduinskom kamp-hotelu, (beduinski turistički šatori), (1) na bazi polupansiona,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu, 

* organizovanje fakultataivnih aktivnosti tokom boravka (Petra, Karak, džip safari u pustinji, man.Sv.Katarine)

 

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* obavezane troškove viza, izlazno/ulaznih taksi, napojnica za vodiče, vozače i hotelsko osoblje u ukupnom iznosu od 98$,

* ulaznice za Petru –60 $,

* transfer od mesta satnovanja do aerodroma i od aerodroma u povrtaku (organizovan od strane agencije-uz doplatu),

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim  karticama, čekovima građana.

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim karticama, čekovima građana.

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuj e dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 30%, a ostatak (70% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

 

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

 

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju).

 

Deviznio deo aranžmana, plaća se na 6 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

 

Napominjemo da je cena avio karte promenljiv!

Zavisi od momenta prijave.  Let je organizovan komapnijom Ryanair iz Sofijei Budimpešte i kompanijom Air Serbia iz Beograda. Organizator  organizuje transfer iz Niša (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

 

Doplate na avio letu  (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, sobu sa pogledom na grad), moguća na upit.

Doplata za prtljag, bagažni do 20kg po cenovniku avio kompanije.

 

Ovlašćeni inopartner organizatora je

 

Napominjemo da su cene promenjive, i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Uključuju usluge organizacije inopartnera, angažovanje prevoza,  vodiča, ulaznica.

 

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

l   Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje  je u nastavku.

l   Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru Petre.

l   Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih  objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

l   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

l   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

 

OPIS  SMEŠTAJA - HOTELA:

l   Hotel Petra Place 3***+,  http://www.petrapalace.com/  . Nalazi se u blizini ulaza u lokalitet Petra. Sve sobe TWC sa SAT TV, fen. Raspolaže sa dva otvorena bazena (dostupnost I upotreba zavise od vremenskih prilika), loby bar, restoran. Doručak švedski sto. Večera takođe švedski sto.

l   Kamp

 

OPIS  TRANSFERA U ZEMLJI:

 • Transfer do aerodorma je uračunat u cenu dinarskog dela koji organizator ponudi klijentu.  Cena dinarskog dela je promenjiva, i zavisi od momenta rezrvacije, kao i količine prtljaga.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Jordan, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Jordana i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu.
 • praksa je u Jordanu ostaviti bakšiš – napojnicu recepcionaru, prevozniku, vodiču (1-3 dolara po osobi i po danu)
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

Organizator putovanja  licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije organizator sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče

 

 

 

 

jordan1.jpg  jordan2.jpg

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 157

Danas: 157

Juče: